Wednesday, August 19, 2009

Sesi Pengambilan Buku Undang-Undang Kecil & Kad Ahli sempena Mesyuarat Agung Tahunan KARISMAKoperasi Universiti Kuala Lumpur - Malaysia France Institute Bangi Berhad (KOMAF) melalui kerjasama Ahli Lembaga Koperasi (ALK) telah mengambil langkah proaktif membuka kaunter mengedarkan buku undang-undang kecil & kad keahlian sempena Mesyuarat Agung Tahunan, Kelab Kebajikan, Rekreasi dan Sukan Kakitangan (KARISMA) UniKL MFI pada 19 Ogos 2009 jam 2.30 petang di Dewan Perdana. Melalui kaunter yang diwujudkan ahli juga dapat menandatangani borang persetujuan membenarkan KOMAF melaburkan syer ahli untuk kebaikan semua.

No comments:

Post a Comment